“Ankara Defterdarlığı İmza ve Yetki Devri Yönergesi” ile “Defterdar Yardımcılarının Görev Dağılımı/ İmza Devri (Ek-1), Yetki Devri Tablosu (Ek-2) yürürlüğe konulmuş olup, Defterdarlığımız İntranet sayfasında yayımlanmıştır.
Valilik Makamınca 09.02.2016 tarihinde onaylanan “Ankara Defterdarlığı İmza ve Yetki Devri Yönergesi” ile Defterdarlık Makamınca 10.02.2016 tarihinde onaylanan “Defterdar Yardımcılarının Görev Dağılımı/ İmza Devri (Ek-1), Yetki Devri Tablosu (Ek-2) yürürlüğe konulmuş olup, Defterdarlığımız İntranet sayfasında yayımlanmıştır.